כרטיסי מנוי ומתנות: תנאי שימוש והגבלות

תקנון כרטיסי מנוי "Movie Card" של רשת בתי הקולנוע רב חן:


בתי קולנוע תאטראות בע"מ (להלן: "רשת רב חן" ו/או "הרשת"), מנפיקת כרטיס Movie card (להלן: "כרטיס המנוי" ו/או "הכרטיס") אותו ניתן לטעון בכרטיסי קולנוע לכל הסרטים הקיימים ברשת הנ"ל ולממש לפי התנאים המפורטים בתקנון זה.

כרטיס המנוי של הרשת הינו כרטיס מגנטי פיזי או לחילופין קוד ייחודי הניתן בעת הרכישה בקופות בתי הקולנוע, באתר האינטרנט, או דרך שירות הלקוחות.
ניתן לרכוש ו/ או לטעון מחדש את הכרטיס בקופות בתי הקולנוע של הרשת ובאתר האינטרנט של הרשת.

מכירת המנויים הינה ללקוחות פרטיים בלבד.

ניתן לממש את כרטיסי הקולנוע שבמנוי באמצעות העברת הכרטיס המגנטי הפיזי בקופות הקולנוע ובעמדות האוטומטיות או באמצעות הקלדת קוד המנוי בעמוד הרכישה באתר האינטרנט ובאפליקציה של הרשת.

ניתן לרכוש כרטיס מנוי הטעון ב 6 כרטיסי קולנוע או כרטיס מנוי הטעון ב 10 כרטיסי קולנוע, לפי הפירוט הבא:


מנוי  6 סרטים - במחיר 210 ₪.
הכרטיס כולל אפשרות להזמנה מראש באתר האינטרנט. בכרטיס מנוי זה ניתן לממש עד 2 כרטיסים לסרט ביום. 

מנוי  8 סרטים - במחיר 272 ₪.
הכרטיס כולל אפשרות להזמנה מראש באתר האינטרנט. בכרטיס מנוי זה ניתן לממש עד 5 כרטיסים לסרט ביום.

מנוי 10 סרטים במחיר 330 ₪.
הכרטיס כולל אפשרות להזמנה מראש באתר האינטרנט. בכרטיס מנוי זה ניתן לממש עד 4 כרטיסים לסרט ביום.

מחיר כרטיס המנוי נקבע על פי סוג חבילת המנוי ולא לפי מחיר כרטיס קולנוע רגיל ברשת.


ניתן לממש את כרטיסי המנוי בכל ימות השבוע ברשת רב חן בלבד. לא יתאפשר מימוש מנויים של רשת רב חן ברשת פלאנט.

הכרטיס תקף לסרטי דו מימד באולמות רגילים בלבד. ניתן לשדרג לסרטי תלת מימד, במעמד הזמנת הסרט, בתוספת של 9 ₪ כולל משקפי תלת מימד לכל כרטיס קולנוע. ברב חן מודיעין התוספת היא 5 ₪ עבור סרט תלת מימד + 4 ₪ עבור משקפי תלת מימד לכל כרטיס קולנוע במידת הצורך.


משקפי תלת המימד אינם יכולים לשמש בבתי קולנוע שאינם משתמשים באותו ציוד תלת מימד הקיים בבית הקולנוע שבו רכשתם את משקפי תלת המימד.

 

במקרה ומחזיק הכרטיס ביצע רכישה בעזרת כרטיס המנוי ולא אסף את כרטיסי הקולנוע  או לא השתמש בהם, דינם של אותם כרטיסי קולנוע ככרטיסי קולנוע שמומשו ומחזיק כרטיס המנוי לא יהיה זכאי במקרה כזה לזיכוי בכרטיסי קולנוע חליפיים או להחזר כספי.


רשת רב חן תכבד את כרטיסי המנוי לפי מספר הסרטים הטעונים בו ועד ארבעה סרטים ביום לכרטיס מנוי של 10 סרטים, עד חמישה סרטים ביום לכרטיס מנוי של 8 סרטים ועד שני סרטים ביום לכרטיס מנוי של 6 סרטים. הגבלה זו חלה גם לגבי הזמנות באינטרנט.


תוקפו של כרטיס המנוי הוא לשנה מיום הטעינה. לאחר מועד זה, יוכל מחזיק הכרטיס להטעינו בחבילה נוספת ובכך להאריך את תוקף כל הסרטים הטעונים בכרטיס לשנה נוספת. לא יינתן זיכוי בכרטיסי קולנוע או החזר כספי בשל יתרת סרטים שלא נוצלה.
בטעינה נוספת של כרטיס בשימוש, תנאי הכרטיס יהיו התנאים של הטעינה הראשונית. רק לאחר סיום היתרה מהטעינה הראשונית, יחולו תנאי הטעינה הנוספת

.
כרטיס המנוי אינו ניתן להמרה במוצר אחר. מחזיק הכרטיס שאיבד אותו, או אם הכרטיס הושחת או נגנב, לא יפוצה ודין אבדן או גניבת הכרטיס, כדין אבדן מזומנים.

כרטיס פגום או מזויף לא יכובד.

בכל עת ניתן לברר את היתרה שנותרה בכרטיס, באתר האינטרנט בכתובת:
www.rav-hen.co.il .


רשת רב חן רשאית בכל עת להפסיק את הפצת כרטיסי המנוי/ הודעה על כך תופיע בשילוט בבתי הקולנוע. כמו כן הרשת רשאית להוסיף בתי קולנוע חדשים השייכים לרשת כמו גם לגרוע בתי קולנוע שייסגרו לאחר רכישת המנוי, וללא הודעה מראש.
במקרה של סגירת בית קולנוע השייך לרשת, לא יינתן זיכוי או החזר כספי.


במקרה של מחלוקת לגבי היתרה בכרטיס, הנתון הקובע יהיה זה השמור במערכת הממוחשבת של הרשת.


כל תלונה שיש למחזיק הכרטיס ו/או למי שרכש אותו לגבי: טיב המוצר, אי אספקתו או אספקתו באיחור, מחיר המוצר ואיכותו או עניין אחר, עליו להפנות לבתי קולנוע תיאטראות בע"מ בטלפון 9526262 - 09 או במייל
[email protected]


תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין מחזיק כרטיס המנוי ו/או מי שרכש אותו ובין בתי קולנוע תיאטראות בע"מ.


ניתן לעיין בתקנון באתר האינטרנט  www.rav-hen.co.il ובמשרדי תאטראות ישראל, ברח' מדינת היהודים 91 הרצליה פיתוח.


סמכות השיפוט הייחודית לבירור כל תביעה בין מי שמחזיק בכרטיס המנוי ו/או מי שרכש אותו ובין בתי קולנוע תיאטראות בע"מ מוקנית לביהמ"ש המוסמך בתל אביב יפו.


 
תקנון כרטיסי מתנה של רשת בתי הקולנוע רב חן:


בתי קולנוע תאטראות בע"מ (להלן: "רשת רב חן" ו/או "הרשת"), המנפיקה כרטיסי מתנה (להלן: "כרטיס מתנה" ו/או "הכרטיס") המקנים כניסה זוגית לסרט ברשת לפי התנאים המפורטים בתקנון זה.


כרטיסי המתנה  של הרשת הינם כרטיס מגנטי פיזי או לחילופין קוד ייחודי הניתן בעת הרכישה בקופות בתי הקולנוע, באתר האינטרנט או דרך שירות הלקוחות.


ניתן לרכוש ו/או לטעון מחדש את הכרטיס בקופות בתי הקולנוע של הרשת ובאתר האינטרנט.
ניתן לממש את כרטיסי הקולנוע שבכרטיס המתנה באמצעות העברת הכרטיס המגנטי הפיזי בקופות הקולנוע ובעמדות האוטומטיות או באמצעות הקלדת קוד המנוי בעמוד הרכישה באתר האינטרנט של הרשת.


מחיר כרטיס המתנה נקבע על פי סוג החבילה ולא לפי מחיר כרטיס קולנוע רגיל ברשת- לפי הפירוט הבא:
מחיר כרטיס מתנה זוגי לסרט – 94 ₪.
הזמנת כרטיסים מראש באתר האינטרנט כלולה במחיר הכרטיס.
מחיר כרטיס המתנה גבוה ממחיר זוג כרטיסים בקופת הקולנוע (85 ש"ח), שכן הוא מאפשר הזמנת כרטיסים מראש באתר האינטרנט בזמן ובמועד הנוח למקבל המתנה.
למען הסר ספק, לא יינתן החזר כספי או זיכוי אם מקבל המתנה החליט לממש את הכרטיס בקופות בתי הקולנוע ולא בהזמנה מראש באתר האינטרנט של הרשת.


כרטיס המתנה תקף לסרטי דו מימד בלבד. ניתן לשדרג לסרטי תלת מימד, במעמד הזמנת הסרט, בתוספת של 9 ₪ כולל משקפי תלת מימד.  ברב חן מודיעין התוספת היא 5 ₪ עבור סרט תלת מימד + 4 ₪ עבור משקפי תלת מימד במידת הצורך.


ניתן לממש את כרטיס המתנה  בכל ימות השבוע ברשת רב חן וברשת פלאנט.
 

במקרה שמחזיק הכרטיס ביצע רכישה בעזרת כרטיס המתנה ולא אסף את כרטיסי הקולנוע  או לא השתמש בהם, דינם של אותם כרטיסי קולנוע ככרטיסי קולנוע שמומשו ומחזיק כרטיס המתנה לא יהיה זכאי במקרה כזה לזיכוי בכרטיסי קולנוע חליפיים או להחזר כספי.


תוקפם של כרטיסי המתנה הוא לשנתיים.לא יינתן זיכוי בכרטיסי קולנוע או החזר כספי לאחר שתם תוקפו של כרטיס המתנה. לא ניתן לממש את כרטיס המתנה באירועים מיוחדים.


כרטיסי המתנה אינם ניתנים להמרה במוצר אחר. מחזיק הכרטיס שאיבד אותו, או אם הכרטיס הושחת או נגנב, לא יפוצה ודין אבדן או גניבת הכרטיס, כדין אבדן מזומנים.
כרטיס פגום או מזויף לא יכובד.

תנאי כרטיסי המתנה המפורטים בתקנון זה מתייחסים לקוחות פרטיים בלבד.

רשת רב חן רשאית בכל עת להפסיק את הפצת כרטיסי המתנה. הודעה על כך תופיע בשילוט בבתי הקולנוע. כמו כן הרשת רשאית להוסיף בתי קולנוע חדשים השייכים לרשת כמו גם לגרוע בתי קולנוע שייסגרו לאחר רכישת המנוי, וללא הודעה מראש.
במקרה של סגירת קולנוע השייך לרשת, לא יינתן פיצוי או החזר כספי.

 

במקרה של מחלוקת לגבי היתרה בכרטיס, הנתון הקובע יהיה זה השמור במערכת הממוחשבת של הרשת.


כל תלונה שיש למחזיק הכרטיס ו/או למי שרכש אותו לגבי: טיב המוצר, אי אספקתו או אספקתו באיחור, מחיר המוצר ואיכותו או עניין אחר, עליו להפנות  לבתי קולנוע תיאטראות בע"מ בטלפון 9526262 - 09 או במייל [email protected]


תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין מחזיק כרטיס המתנה ו/או מי שרכש אותו ובין בתי קולנוע תיאטראות בע"מ.


ניתן לעיין בתקנון באתר האינטרנט www.rav-hen.co.il ובמשרדי תאטראות ישראל, ברח' מדינת היהודים 91 הרצליה פיתוח.


סמכות השיפוט הייחודית לבירור כל תביעה בין מי שמחזיק בכרטיס המנוי או מי שרכש אותו ובין בתי קולנוע תיאטראות בע"מ מוקנית לביהמ"ש המוסמך בתל אביב יפו.